Vahid Novruzov: Heydər Əliyevin Dövlət Quruculuğunda İqtisadi İslahatların Rolu

Respublika Qəzeti (səhifə 10) 04.05.2023 

Qalareya