Auditorlar Palatasında 2022-ci il sentyabr ayı üzrə görüləcək işlər barədə

SENTYABR – 2022

İcrası nəzərdə tutulan işlər barədə

Tədbirin adı

İcra tarixi

Məsul şəxs

 1.  

1.3 Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili və tövsiyələrin hazırlanması

Hər ay

Q.Əhmədov

 1.  

1.8 Nazirlər Kabinetinin növbəti il üçün iş planına dair təkliflərin verilməsi

sentyabr

Q.Bayramov

E.İbrahimov

 1.  

2.7 Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində nəzarətin aparılmasına dair metodik bazanın yaradılması

sentyabr

Q.Əhmədov

 1.  

5.2 Auditorların ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi

Sentyabr -  oktyabr

E.Behbudova

 1.  

5.8. Auditor təşkilatlarının assistent və mütəxəssisləri üçün ixtisasartırma kurslarının keçirilməsi

İyun – noyabr

E.Behbudova

A.Seyidəliyeva

 1.  

5.12. Əlaqəli auditor xidmətləri üzrə ixtisasartırma kurslarının təşkil edilməsi

iyul, noyabr

E.Behbudova

N.Talıbov

A.Seyidəliyeva

 1.  

7.18 Palatanın rəhbərliyi və struktur bölmələrin rəhbərləri tərəfindən göndərilən məktubların Palata üzvləri tərəfindən icra vəziyyətinin təhlili

İki ayda bir dəfə

 

Z.Almazov

 

 1.  

10.5. Auditorlar Palatasında daxili auditin həyata keçirilməsi

 (Hər ay hesabat təqdim edilməklə)

N.Quliyeva

 1.  

10.5.2. Palatanın bütün struktur bölmələri üzrə onların əsasnamə funksiyalarının və işçilərin vəzifə təlimatlarının icrasının auditi üzrə təklif və tövsiyələrin hazırlanması

Hər ay

N.Quliyeva

Təsdiq edilmiş Qrafiklər üzrə Sentyabr ayında icrası nəzərdə tutulan tədbirlər

 1.  

PL/TMM üzrə mütəxəssislər üçün Korrupsiya və PL/TMM-ə qarşı qanunvericiliyin auditorların qarşısında tələblərinə dair (seminar)

12 sentyabr

Elnur İbrahimov

 1.  

Auditorların bağladığı müqavilələrin məbləğlərinin və müqavilə üzrə verilmiş rəylərin operativ təhlili barədə  (seminar)

(Hər rüb)

14 sentyabr

Vasif Cavadov

 1.  

Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində hesabatlılıq və şəffaflıq mövzusunda (Konfrans)

16 sentyabr

ARAP

 1.  

Kiçik və orta auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən istifadə oluna bilən audit üzrə proqramların əldə edilməsi və təşviqi barədə  (seminar)

30 sentyabr

Qoşqar Əhmədov

 1.  

8.4.Qrafik - Auditdə innovasiyaların tətbiqi və  auditorun  şəxsi kabineti sisteminin  təkmilləşdirilməsinə dair keçirilən sorğu (auditorun şəxsi kabineti sistemində )

III rüb

Q.Bayramov

V.Cavadov

Q.Əhmədov

   Z.Almazov

 1.  

Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət standartlarının tətbiqi (metodik yardım)

Sentyabr

N.Talıbov

Z.Almazov

 1.  

1.2. Qrafik - Əmlakın qiymətlənirilməsinə dair sahəvi audit proqramlarının hazırlanması

III və IV rüb

2022-ci il

N.Talıbov