Şura qərarları 2022-ci il

> № 349/1, 19.10.2022 “Auditor xidməti zamanı icra intizamının pozulmasına görə intizam məsuliyyəti və onun tətbiqi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 349/2, 19.10.2022 Rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində auditin aparılmasına dair yardımçı proqramlar barədə təlimat haqqında (TƏLİMAT)

> № 349/4, 19.10.2022 Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Veteranlar Şurasının yaradılması və tərkibinin təsdiq edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ)


> № 348/1, 03.10.2022  “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin minimum hədləri” barədə (MİNİMUM HƏDLƏR)

> № 348/2, 03.10.2022 “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və auditor seçimi üzrə metodik göstəriş”də dəyişiklik edilməsi barədə

> № 348/3, 03.10.2022  “Əmlаkın qiymətləndirilməsinin аuditinə dair proqram” barədə (PROQRAM)

> № 348/4, 03.10.2022 Auditorlar tərəfindən istifadə oluna biləcək audit üzrə proqramlara dair məlumat barədə


> № 347/1, 31.08.2022 Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2022-ci ilin I yarımilliyi üzrə hesabatlarının toplanması, təhlili və icmal – tövsiyələrin hazırlanması barədə

> № 347/4, 31.08.2022 Auditdə innovasiyalar və innovasiya tətbiq olunan müəssisələrdə audit üzrə proqram və prosedurlar barədə (METODİK TÖVSİYƏLƏR)

> № 347/5, 31.08.2022 “Haqsız rəqabətlə mübarizədə Qütb Ulduzumuz" kitabının nəşri barədə

> № 347/6, 31.08.2022 “Hüquqi şəxs tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə əqdlərin bağlanmasının və əlaqəli tərəflərin maliyyə hesabatlarının auditinə dair Metodik Göstəriş” barədə (METODİK GÖSTƏRİŞ)


> № 346/3, 28.07.2022  PL/TMM üzrə risklərin müəyyən edilməsinə dair proqram təminatı barədə (TƏSVİR) (PROQRAM) (AMİLLƏR)

> № 346/4, 28.07.2022   Monitorinq subyektlərinə PL/TMM üzrə tələblərə, Milli Risk Qiymətləndirilməsi zamanı aşkar edilmiş zəifliklərə və təhdidlərə dair təlim proqramının təsdiq edilməsi barədə (PROQRAM)

> № 346/6, 28.07.2022  “Rəqəmsal iqtisadiyyatda şəffaflıq” kitabının hazırlanması  və nəşri barədə

> № 346/7, 28.07.2022  “Rəqəmsal iqtisadiyyatda hesabatlılıq və şəffaflıq” mövzusunda  2022-ci il 16 sentyabr tarixində keçirilməsi nəzərdə tutulmuş beynəlxalq  elmi-praktik konfrans barədə

> № 346/9, 28.07.2022  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası ilə Belarus Respublikası Auditorlar Palatası arasında əməkdaşlıq sazişin imzalanması barədə (SAZIŞ)


> № 345/2, 30.06.2022  Auditor fəaliyyəti sahəsində risk əsaslı nəzarət qaydaları barədə (QAYDALAR)

> № 345/3, 30.06.2022 “Auditor xidmətləri üzrə xidmət haqqının müəyyən edilməsi prinsipləri haqqında” Əsasnamənin layihəsi barədə (ƏSASNAMƏ)

> № 345/4, 30.06.2022 “Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabət üzrə daxil olan sənədlərin dövriyyəsi” barədə (SXEM)

> № 345/5, 30.06.2022 2022-ci ildə Şirkətdaxili keyfiyyətə nəzarət üzrə kadrhazırlığının təşkili ilə bağlı kursun tədris proqramı barədə (PROQRAM)

> № 345/6, 30.06.2022 Auditorlar Palatasında 2022-ci ilin I yarımilində keçirilmiş tədbirlərdə (konfranslar, simpoziumlar, “dəyirmi masa”lar, seminarlar, ustad dərsləri və s.) Palata üzvlərinin iştirakının monitorinqi barədə (SİYAHI 1)  (SİYAHI 2)  (SİYAHI 3) 

> № 345/7, 30.06.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Etika, mübahisələr və intizam komissiyasının əsasnaməsinin və 2022-ci il üzrə iş planının təsdiq edilməsi barədə (İŞ PLANI)  (ƏSASNAMƏ)


> № 344/1, 31.05.2022  2022-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı barədə (PROQRAM)

> № 344/3, 31.05.2022 “Auditor fəaliyyəti sahəsində haqsız rəqabət hallarının qarşısının alınmasına dair Prosedur Qaydalar” barədə (PROSEDUR QAYDALAR)

> № 344/5, 31.05.2022 Auditor xidmətinin sifarişçiləri arasında aparılmış sorğunun nəticələrinin təhlili üzrə  hazırlanmış tövsiyələr barədə

> № 344/6, 31.05.2022  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Auditor fəaliyyətinə dair hüquqi məsələlər üzrə komitənin əsasnaməsinin və 2022-ci il üzrə iş planının təsdiq edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ) (İŞ PLANI)


> № 343/1, 14.04.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə

> № 343/2, 14.04.2022 Auditorlar Palatasının 2021-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının hazırlanması və onun auditinin aparılması barədə

> № 343/3, 14.04.2022 2021-ci ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə (BÖYÜK DÖRDLÜK), (TRANSMİLLİ VƏ XARİCİ PEŞƏ BİRLİKLƏRİNƏ ÜZV OLAN AUDITOR TƏŞKİLATLARI), (YERLİ AUDİTOR TƏŞKİLATLARI), (SƏRBƏST AUDİTORLAR)

> № 343/4, 14.04.2022 “Auditorların məsuliyyətinin gücləndirilməsi tədbirləri”nin layihəsi barədə

> № 343/6, 14.04.2022 “Auditor xidməti sahəsində haqsız rəqabət və reklam qadağası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə (ƏSASNAMƏ)


> № 342/2, 04.04.2022  Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların 2021-ci il üzrə hesabatlarının toplanması, təhlili və icmal-tövsiyələrin hazırlanmasına dair hesabat barədə

> № 342/4, 04.04.2022  Uçot və hesabatın tərtib olunması proseslərinin avtomatlaşdırılması barədə (STRATEGIYA)

> № 342/5, 04.04.2022  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasının 2021-ci il 28 dekabr tarixli 339/3 nömrəli “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurasıyanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarəedilməsi üzrə komitə tərəfindən aparılmış keyfiyyətə nəzarət üzrə monitorinqlərin nəticələrinin təsdiq edilməsi barədə” qərarında dəyişiklik edilməsi barədə


> № 341/1, 04.03.2022  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin və komissiyanın yeni tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə” 2022-ci il 15 fevral tarixli 340/2 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair

> № 341/2, 04.03.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə” 2022-ci il 15 fevral tarixli 340/7 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsinə dair


> № 340/1, 15.02.2022 Haqsız rəqabətin aradan qaldırılması haqqında

> № 340/2, 15.02.2022 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin və komissiyanın yeni tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə

> № 340/3, 15.02.2022 2021-ci ildə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların apardıqları auditlərin keyfiyyətinə kənar nəzarətin vəziyyətinə dair icmal-təhlilin hazırlanması barədə (İCMAL-TƏHLİL)

> № 340/4, 15.02.2022 “Auditorların (auditor təşkilatlarının) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə Qayda”nın təkmilləşdirilməsi barədə (QAYDALAR)

> № 340/5, 15.02.2022 “Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş auditdən yayınmaya görə məsuliyyətin gücləndirilməsinə dair təkliflər” barədə

> № 340/7, 15.02.2022  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət və keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə komitənin müfəttişlərinin siyahısının təsdiq edilməsi barədə