Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının sədri, i.e.d, professor Vahid Novruzova və Palata sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri Nəcəf Talıbova Gürcüstan Mühasiblər, Auditorlar və Məsləhətçilər Cəmiyyəti tərəfindən üzvlük Sertifikatı verilmişdir.

.