Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara təşəkkür elan edilir.

Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri olan auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara təşəkkür elan edilir. (pdf)