"Xəzər Audit-2019" MMC-nin keçmiş auditoru Musayev Adıgözəl Maqsud oğluna Auditorlar Palatası tərəfindən verilən 2019-cu il 02 may tarixli SA/039 saylı icazə sənədi etibarsızdır

Bu barədə Adıgözəl Musayev tərəfindən Respublika qəzetində 2020-ci il 22 may tarixində N-100 (6719) saylı elan verilmişdir