Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

Юбилеи    2012

 2 ноябрь 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей члена Палаты Аудиторов,
 независимого аудитора
 Тахирова Тахир Мамедгасан оглы
.
 
   

 31 октября 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей члена Палаты Аудиторов,
 директора-аудитора ООО “M & J accuarcy consulting”
 Джафарова Эльчина Ахмед оглы
.
 

 2 октябрь 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей члена Палаты Аудиторов,
 независимого аудитора
 Солтановa Гулу Мегбалы оглы
.
 

 

 24 августа 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей казначея бухгалтерии
 финансово-хозяйственного управления Палаты Аудиторов
 Гасановой Адили Теймур кызы.
 

 

 10 августа 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей члена Палаты Аудиторов,
 независимого аудитора
 Гасанова Парвиза Изафаддин оглы
.
 

 

 5 августа 2012-го года был отмечен
 50-летний юбилей члена Палаты Аудиторов,
 независимого аудитора
 Ахундова Назима Закир оглы
.


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю