Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

СТАНДАРТЫ    Другие международные документы

В рамках программы Всемирного банка STAREP ("Укрепление аудита и отчетности в странах Восточного партнерства") 6 ноября 2014 года был проведен второй виртуальный семинар на тему "Общая информация о Европейском Союзе и внутреннем рынке"

На семинаре, где принимали участие и члены Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, была представлена подробная информация о новой директиве в области бухгалтерского учета.STAREP A&A regional dialogue. AGENDA event 2 - November 6

STAREP A&A regional dialogue. The new Accounting Directive event 2 - November 6


Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyası tərəfindən "Kiçik və orta müəssisələrin auditində BAS-ların tətbiqinə dair Təlimat" hazırlanmışdır. Təlimatın birinci hissəsində əsas anlayışlar, ikinci hissəsində isə praktik vəsait verilmişdir.

 

 

Guide to Using ISAs in the Audits of Small-

and Medium-Sized Entities

Volume 1 — Core Concepts

 

Guide to Using ISAs in the Audits of Small-

and Medium-Sized Entities

Volume 2 —  Practical Guidance


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю