MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

STANDARTLAR    Beynəlxalq Audit Standartları

                             INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING

Peşəkar Muhasiblərin Beynəlxalq Etika Məcəlləsi (Beynəlxalq Müstəqillik Standartları ilə birlikdə) 2018-ci il nəşri

Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər 1-ci hissə  1-ci cild

Keyfiyyətə Nəzarət,Audit,Təhlil,digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə Beynəlxalq Standartlar toplusu 2016-2017-ci illər  2-ci cild

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik Və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın I hissəsi

Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının "Kiçik Və Orta Müəssisələrin Auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  Tətbiqinə Dair Təlimat"ın II hissəsiYenilənmiş Beynəlxalq Audit standartları

> (700)
 - Maliyyə hesabatlari haqqinda rəyin formalaşdirilmasi və hesabat verilməsi
> (701) - 
Sərbəst auditor hesabatinda əsas audit məsələləri haqqinda məlumat vermə
> (705) - 
Müstəqil auditorun hesabatindaki rəyə edilən dəyişikliklər
> (706) - 
Müstəqil auditorun hesabatinda izaedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafi> (200)
 - Müstəqil auditorun ümumi məqsədləri və auditin beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparılması 
> (210) - Audit tapşırığı şərtlərinin razılaşdırılması 

 

> (220) - Maliyyə hesabatları auditinin keyfiyyətinə nəzarət
> (230) - Auditin sənədləşdirilməsi
> (240) - Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı dələduzluqla bağlı auditorun məsuliyyəti
 

> (250) - Maliyyə hesabatlarının auditi zamanı qanun və qaydaların nəzərə alınması 

> (260) - İdarəetməyə məsul şəxslərlə əlaqə
> (265) - Daxili nəzarətlə bağlı çatışmazlıqların idarəetməyə məsul şəxslərə və rəhbərliyə bildirilməsi

> (300) - Maliyyə hesabatlarının auditinin planlaşdırılması
> (315) - Müəssisə və onun mühitinin öyrənilməsi əsasında əhəmiyyətli təhriflər riskinin müəyyənləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi

> (320) - Auditin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində əhəmiyyətlilik

> (330) - Qiymətləndirilmiş risklərə qarşı auditorların cavab tədbirləri 

> (402) - Xidmət təşkilatının xidmətindən istifadə edən müəssisələrin auditi üzrə mülahizələr

> (450) - Audit zamanı müəyyən edilmiş təhriflərin dəyərləndirilməsi

> (500) - Audit sübutu
> (501) - Audit sübutu – seçilmiş maddələr üzrə xüsusi mülahizələr

> (505) - Kənar mənbədən təsdiqləmələr 
> (510) - İlk audit – ilkin qalıqlar 
> (520) - Analitik prosedurlar 
> (530) - Audit seçməsi
> (540) - Uçot qiymətləndirmələrinin, o cümlədən ədalətli dəyər qiymətləndirmələrinin və əlaqəli açıqlamaların auditi
> (550) -  Sonrakı hadisələr

> (570) - Müəssisənin fəaliyyətinin fasiləsizliyi ehtimalı
> (580) - Yazılı təqdimatlar
> (600) - Xüsusi mülahizələr – qrup maliyyə hesabatlarının auditi (o cümlədən bölmə auditorlarının işi)

> (610) - Daxili auditorların işindən istifadə edilməsi

> (620) - Auditorun ekspertlərinin işindən istifadə edilməsi
> (700) - 
Maliyyə hesabatları haqqında rəyin formalaşdırılması və hesabat verilməsi

> (705) - Müstəqil auditorun hesabatında fərqli rəylər
> (706) - Müstəqil auditorun hesabatında izahedici paraqraf və digər məsələlər paraqrafı

> (710) - Müqayisəli məlumatlar: müqayisəli göstəricilər və müqayisəli maliyyə hesabatları

> (720) - Auditi aparılmış maliyyə hesabatlarını əks etdirən sənədlərdəki digər məlumatlar üzrə auditorun məsuliyyəti

> (800) - Xüsusi mülahizələr – xüsusi təyinatlı çərçivələrdə hazırlanmış maliyyə hesabatlarının auditi 

> (805) - Xüsusi mülahizələr – ayrıca maliyyə hesabatlarının və maliyyə hesabatı xüsusi elementlərinin, hesablarının və ya maddələrinin auditi

> (810) - İcmal maliyyə hesabatlarına dair hesabat tapşırığı 


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur