MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

NƏŞRLƏR    Kitab və təlimatlar

 

 1) “Audit (izahlı luğət)”. Tərtib edənlər: Vahid Novruzov, Rza  Zülfüqarzadə. — B.: 1996. — 52 s.

 

 2) Novruzov Vahid, Zülfüqarzadə Rza. ”Auditin əsasları”. —  B.:“Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1997. — 240 s.

 

 3) Əli Nağıyev, Vahid Novruzov, Həsən Allahverdiyev, Əli Əlirzayev.  “Heydər Əliyev və Azərbaycan iqtisadiyyatı”. — B.: “Azərnəşr”, 1998.  — 388 s.

 

 4) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. I cild. — B.:  “Azərbaycan Ensiklopediyası” NPB, 1998. — 204 s.

 

 5) “Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və audit” elmi-praktik konfransının  materialları. — B.: “Azərnəşr”, 1999. — 190 s.

 

 6) “Audit. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti”. — B.: Azərbaycan Milli  Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 2001. — 604 s.

 

 7) ”Daxili audit standartları”. — B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası  Nəşriyyatı, 2001. — 32 s.

 

 8) “Azərbaycanda audit: təşəkküldən inkişafa doğru (1996-2001-ci  illər)”. — B.: 2002. — 82 s.

 

 9) Vahid Novruzov, Ramiz Qənizadə, Lalə Nəsibova, Malik Əliyev.  “Daxili audit. Tədris-praktika vəsaiti”. — B.: “Nağıl evi”, 2002. 112 s.

 

 10) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. — B.: “Nağıl evi”, 2002. — 84  səh.


 11) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. II cild.  — B.: “Nağıl  evi”, 2002. — 320 səh. 

 

 12) “Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişaf problemləri (Elmi - praktik konfransın materialları)”. — B.: “Nağıl evi”, 2003. — 336  s. 

 

 13) “Azərbaycanın milli audit standartları”.  — B.: “Nağıl evi”, 2004. —  338 s.

 

 14) “Keçid iqtisadiyyatı ölkələrində auditin inkişaf problemləri“  (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). — B.: “İqtisadiyyat və  audit” jurnalının nəşri, 2004. — 284 s.

 

 15) “Azərbaycan auditi”  — B.: 2004. — 140 s. 

 

 16) V.T.Novruzov  “İnkişaf və tərəqqinin Heydər Əliyev modeli”.  Redaktor və ön sözün müəllifi: Şakir Yaqubov. - B., Azərnəşr, 2004. —  288 s. 

 

 17) “ANTİkorrupsiya” (Sənədlər toplusu). — B., “İqtisadiyyat və audit”  jurnalının nəşri, 2005. — 244 s. 

 

 18) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”.  — B.,  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 172 s. 

 

 19) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. III cild. — B.,  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2005. — 322 s. 

 

 20) “Auditorların Peşə Etikası Məcəlləsi”. Əlavə və dəyişikliklər edilmiş   ikinci nəşri. Tərtib edəni: Qəşəm Bayramov. — B.: “İqtisadiyyat və  audit” jurnalının nəşri, 2006. — 92 s. 

 

 21) “Daxili audit fəaliyyətinin təməl prinsipləri”. — B.: Mütərcim, 2006. -  44 s.

 

 22) “Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin  rolu”. (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları).  — B.:  “İqtisadiyyat və audit jurnalının nəşri, 2006. — 244 s. 

 

 23) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Tamamlanmış  ikinci nəşri). — B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2006. — 232  s. 

 

 24) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. IV cild. — B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 272 s. 

 

 25) F.V.Ağayev, V.V.Novruzov. “Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə-  təsərrüfat fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi”. — B.: Mütərcim, 2007. —  72 s. 

 

 26) “Daxili audit”. Qanunvericilik və normativ sənədlər.  —B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2007. — 96 s. 

 

 27) “Auditorun mülki məsuliyyətinin icbari sığortası haqqında”. — B.:  2007. — 16 s.

 

 28) “Daxili audit”. Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. İqtisad elmləri  doktoru, professor V.T.Novruzovun elmi redaktorluğu ilə. — B.:  “Nağıl  evi”, 2008. — 332 səh. 

 

 29) “Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin    rolu və əhəmiyyəti”. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. —  B.: “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2008. — 372 səh. 

 

 30) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. V cild.  — B.:  “İqtisadiyyat və audit” jurnalının nəşri, 2009. — 320 səh. 

 

 31) “Sahəvi auditlərin aparılmasına dair proqramlar”. (Yenidən işlənmiş  və tamamlanmış üçüncü nəşri). — B.:”İqtisadiyyat və audit” jurnalının  nəşri, 2009. — 284 səh. 

 

 32) “Peşəkar Mühasiblərin Etika Məcəlləsi. Beynəlxalq audit  standartları”. — B.: 2009. — 796 səh. 

 

 33) "Böhrandan sonrakı iqtisadiyyatda maliyyə resurslarının  səmərəli  idarə olunmasında şəffaflığın rolu" 
 (Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları). - B.:  “İqtisadiyyat  və  audit” jurnalının nəşri, 2009. - 474 səh. 

 

 34) “1 saylı Beynəlxalq keyfiyyətə nəzarət standart”ı (yenidən  işlənmiş)  2010 - 62 səh. 

 

 35) “Müasir şəraitdə auditin aktual problemləri” (Polşa-Azərbaycan  elmi-praktik simpoziumunun materialları).  — B.: “Nağıl evi” , 2011.  —  144 səh.

 

 36) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. VI cild.  — B.: “Nağıl  evi”, 2011. — 272 səh.

 

 37) “15 il Dövlətin, mülkiyyətçilərin və auditorların mənafeləri 
 keşiyində”  — B.: 2011. — 272 səh.

 

 38) “AUDİT” Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti./ Yenidən işlənmiş və  tamamlanmış ikinci nəşri. — B.: Azərnəşr, 2011. — 504 s.

 

 39) “Kiçik və orta müəssisələr üçün keyfiyyətə nəzarət üzrə  Təlimat”  — B.: 2012. — 194 səh. 

 

 40) “8 saylı beynəlxalq təhsil standartı (BTS 8)” Audit  mütəxəssislərinin səriştəliyinə dair Tələblər   — B.: 2012. —  28  səh.

 

 41) "Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları  və audit standartlarının tətbiqi problemləri" (Mühasiblərin  və  auditorların III Avrasiya Forumunun materialları). — B.: “Nağıl  evi”,  2012. — 195  səh. 

 

 42) "Müasir şəraitdə şəffaflığın artırılmasında auditin rolu"  (beynəlxalq  elmi-praktik simpoziumun materialları). -B.: "Nağıl  evi",  2012. — 120 səh.

 

 43) "Daxili audit: reallıqlar və perspektivlər" (beynəlxalq  konfransın  materialları). -B.: "Nağıl evi",  2012. — 90 səh.

 

 44) “Audit. Qanunvericilik və normativ sənədlər”. VII cild.  —  B.:  “Nağıl evi”, 2013. — 215 səh.

 

 45) Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90  illik yubileyinə həsr olunmuş "Heydər Əliyevin iqtisadi  siyasətində nəzarətin yeri və rolu" mövzusunda elmi-praktik  simpoziumun materialları. —  B.: “Nağıl evi”, 2013. — 148 səh.


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur