Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

Решения Совета    2018


Утверждение “Правила” и “Формы” информирования Палаты аудиторов о заключении договора аудиторской проверки аудиторскими

организациями и независимыми аудиторами

Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю