MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

Şura qərarları    2017

                    ŞURA QƏRARLARI


> № 288/1, 30.06.2017 -  
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə daxili nəzarət sisteminin qurulmasına və tətbiqinə dair metodik göstəriş” barədə (METODIK GÖSTƏRİŞ)

 

 > № 288/2, 30.06.2017 - “Audit sahəsində müsabiqə qaydaları və  auditor seçimi üzrə metodik göstəriş” barədə (QAYDALAR)


> № 288/3, 30.06.2017 - 
"Kənd təsərrüfatı kooperativlərində auditin aparılmasına dair Təlimat"  barədə (TƏLİMAT)


> № 288/4, 30.06.2017 - 
“Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sistemi”nə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il 31 yanvar tarixli 285/3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Auditor Xidməti Bazarında Haqsız Rəqabətin əlamətləri" ilə bağlı dəyişikliklər edilməsi barədə (ƏLAVƏ)


> № 288/5, 30.06.2017 - 
“Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə üzrə təlim strategiyası və Tədris Proqramı” barədə (PROQRAM)

 


> № 288/8, 30.06.2017 - 
 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə  iş planının 6.1-ci “Auditin aktual problemləri üzrə konfransların, simpoziumların, “dəyirmi masa”ların və seminarların təşkili” bəndinin icrasına dair Plan-proqramdan 8-ci “Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi” mövzusunda “dəyirmi masa” bəndinin çıxarılması barədə

> № 287/1, 19.05.2017 -  Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair illik hesabat barədə (ƏLAVƏ)

 


> № 287/2, 19.05.2017 - 
2016-cı il üçün auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında (REYTİNQ)


> № 287/3, 19.05.2017 - 
“2017-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramının və qrafikinin hazırlanması” barədə (PROQRAM)

 

> № 287/4, 19.05.2017 - Auditə ictimai etimadın gücləndirilməsi və auditin təşviqi barədə (ƏLAVƏ)

> № 286/1, 31.03.2017 - 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunları barədə (HESABAT)

 


> № 286/2, 31.03.2017 - 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə (MİNUMUM HƏDDLƏR)

> № 286/3, 31.03.2017 - 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin əsasnamələrinin, tərkiblərinin və 2017-ci il üzrə iş planlarının təsdiq edilməsi barədə
 > № 285/2, 31.01.2017 - 
“Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin  keyfiyyətinə kənar nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2017-cı il üçün Plan-qrafik” barədə (PLAN-QRAFİK)(ƏLAVƏ)

 


> № 285/3, 31.01.2017 - 
 "Auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarətin nəticələrinə dair Azərbaycan  Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinə hesabat barədə"  (HESABAT)


> № 285/4, 31.01.2017 - 
Auditorlar Palatasının Şurası yanında Komitələrin sədrlərinin təyin edilməsi barədə


> № 285/5, 31.01.2017 - 
Auditor xidməti bazarında haqsız rəqabətin əlamətləri barədə   (ƏLAVƏ)

> № 285/6, 31.01.2017 - 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2016-cı il 07 noyabr  tarixli 280/4 nömrəli qərarının icrası vəziyyəti barədə

> № 285/7, 31.01.2017 - 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə   (MÜFƏTTİŞLƏRİN SİYAHISI)


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur