MÜRACİƏTLƏR


ONLİNE HESABAT GÖNDƏR
 

 

 

Yeni qoşulmaq istəyənlər üçün

Şura qərarları    2016                                   ŞURA QƏRARLARI

> № 284/5, 27.12.2016 - 
Beynəlxalq Mühasiblər Federasiyasının (IFAC) Beynəlxalq Audit və Təsdiqləmə Standartları Şurasının (IAASB) təsdiq etdiyi Yenilənmiş Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqi barədə (BAS 700), (BAS 701), (BAS 705), (BAS 706)
 

> № 284/6, 27.12.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin  yeni strukturu barədə> № 283/1, 21.12.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)
 

> № 283/4, 21.12.2016 -  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 1.26-cı “Auditin təşkilinə dair xarici təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi” bəndinin icrası ilə əlaqədar hesabat barədə   (HESABAT)> № 283/5, 21.12.2016 - 
Dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizəyə dair tədbirlər sistemi barədə     (MÜRACİƏT), (PLAN-PROQRAM), (TƏLİMAT)

 > № 282/1, 05.12.2016 - 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2017-ci il üzrə iş planı barədə (İŞ PLANI)

 


> № 282/2, 05.12.2016 - 
"Beynəlxalq Audit Standartlarının tətbiqinə dair auditor təşkilatlarına və sərbəst auditorlara əməli köməklik göstərilməsi" barədə (HESABAT)> № 281/3, 21.11.2016 -
 «Könüllü və əlaqəli auditor xidmətlərinin genişləndirilməsi üzrə tədbirlər sisteminin tətbiqi» barə (METODİK GÖSTƏRİŞ)

> № 281/4, 21.11.2016 - 
Firmadaxili audit standartlarının hazırlanması barədə (METDOİK GÖSTƏRİŞ) 240, 250, 260, 500

 

 > № 280/2, 07.11.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planının 6.4-cü “Auditorlar Palatasının fəaliyyətinə dair tədbirlərin KİV-də işıqlandırılmasının təşkili” bəndinin icrası ilə əlaqədar hesabat barədə  (HESABAT)
 
> № 280/4, 07.11.2016 - 
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2016-cı ilin üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti  barədə
 

 
> № 279/1, 30.09.2016Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2016-cı il üzrə iş planına əlavələrin edilməsi barədə (ƏLAVƏ)

 

> № 279/2, 30.09.2016 - “Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə kənar nəzarət üzrə Qaydalar" barədə  ( Keyfiyyətə kənar nəzarət son) ,   (CƏDVƏL 2 ) , (KONFİDENSİAL) ,  (BKNS) ,  (BƏYANNAMƏ)

> № 279/3, 30.09.2016 - “Auditin keyfiyyətinə daxili nəzarətin həyata keçirilməsi haqqında Təlimat” layihəsinin müzakirəsinə dair    (TƏLİMAT)

> № 279/4, 30.09.2016 - «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə  təqdim edilmiş hesabatlarının təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə

> № 279/5, 30.09.2016 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 1996-cı il 28 iyun tarixli 2/1 saylı qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının  Şurası Haqqında Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə
> № 278/1, 06.09.2016 - “Auditor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün icazənin verilməsi” Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə   (QAYDALAR)                                  İcazə forması (FİZİKİ), (HÜQUQİ)

 > № 278/3, 06.09.2016 - 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2016-cı ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmal barədə ( İCMAL)> № 277/5, 04.07.2016 - 
“Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin 2016-cı il üzrə dəqiqləşdirilmiş iş planının və keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin siyahısının təsdiqi” barədə  (Plan-qrafik), (Müfəttişlərin siyahısı)

 


 
> № 277/2, 04.07.2016 - 
Auditorların və auditor təşkilatlarının qeydiyyatına və akkreditasiyasına  (METODİKİ GÖSTƏRİŞ), (CƏDVƏL) 
> № 276/1, 26.05.2016 -
 Auditorlar Palatasının 20 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Auditorlar Palatasının kollektivinə və üzvlərinə ünvanladığı 2016-cı il 4 aprel tarixli təbrik məktubundan irəli gələn vəzifələrin icrasına dair tədbirlər planı barədə ( ƏLAVƏ)

> № 276/2, 26.05.2016 - "İqtisadi islahatların həyata keçirilməsində müstəqil auditin rolunun gücləndirilməsi  barədə" (HESABAT)

> № 276/3, 26.05.2016 - “Müasir şəraitdə auditin tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransa təqdim olunmuş məruzə və tezislər üzrə hazırlanmış tövsiyələr barədə  (TÖVSİYƏ)

> № 276/4, 26.05.2016 - 
Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatlarının 2015-ci ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatlara dair icmalın hazırlanması barədə  (İCMAL)

 


> № 276/5, 26.05.2016 - «Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2015-ci  ilin yekunu üzrə təqdim edilmiş hesabatların təhlili və tövsiyələrin hazırlanması» barədə

> № 276/8, 26.05.2016 -

> № 275/1, 30.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarının nəticələri barədə

 
 № 274/1, 11.03.2016 - 
Auditor xidməti sahəsində araşdırma və intizam tədbirləri sisteminin tətbiqi barədə
 

 

 > № 274/2, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin 2015-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabatları və   2016-cı il üzrə iş planları  barədə
 

 № 274/3, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2015-ci il 01 sentyabr tarixindən 30 sentyabr tarixinədək və 05 oktyabr tarixindən 30 oktyabr tarixinədək keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə
 

 № 274/4, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasına Fəxri üzv qəbul edilməsi barədə
 

 > № 274/5, 11.03.2016 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2015-ci il 25 noyabr  tarixli 269/4 saylı, qərarının icrası barədə

 
 > № 274/6, 11.03.2016 - 
2015-ci il üzrə fəaliyyətlərinə dair hesabatı gec təqdim edən Auditorlar Palatasının üzvləri barədə  


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

FORUM

Auditor Palatası tərəfindən təşkil olunan dəyirmi masalara, seminarlara, müzakirələrə ehtiyac duyursunuzmu?

 

bəli

bilmirəm

müəyyən qədər

ehtiyac yoxdur