Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

АРХИВ    Комитет по контролю качества

Комитет по контролю качества


> ПОЛОЖЕНИЕ Комитета по контролю качества Палаты Аудиторов
   Азербайджанской Республики
 (№ 210/2, 05.08.2010)

> Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət komitəsinin yaradılması barədə
   (№ 210/2, 05.08.2010)

Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət 
   üzrə ƏSASNAMƏ  (№ 190/2, 04.02.2008)

Auditorlar Palatasının keyfiyyətə nəzarət komitəsinin müfəttişlərinin təyin edilməsi
   barədə (№ 230/2, 09.04.2012)

Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin
   keyfiyyətinə nəzarətə dair İş planının təsdiq edilməsi barədə (№ 235/2, 30.10.2012)

>
 Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin
   keyfiyyətinə nəzarətə dair İş Planı (№ 235/2, 30.10.2012)

> Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Auditor xidmətinin keyfiyyətinə
   nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2012-ci il üçün iş planının tərtibi və təsdiqi”
   barədə (№ 227/1, 31.01.2012)

Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən aparılmış auditlərin keyfiyyətinin

   2012-ci ildə yoxlanılmasına dair PLAN (№ 227/1, 31.01.2012)

> Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə yoxlama anketləri 

"Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların apardıqları
   auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına
   uyğunluğunun yoxlanılmasına dair nümunəvi hesabat formasının tərtib edilməsi
   barədə Qayda"nın təsdiq edilməsi barədə (№ 211/3, 26.10.2010)

> Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların fəaliyyətlərinin, onların apardıqları
   auditlərin keyfiyyətinin audit standartlarına və mövcud qanunvericilik aktlarına
   uyğunluğunun yoxlanılmasına dair nümunəvi hesabat formasının tərtib edilməsi
   barədə QAYDA (№ 211/3, 26.10.2010)

> Sərbəst auditorun (auditor təşkilatının) fəaliyyətinin yoxlanılmasına dair
   Bildiriş № 01 (№ 212/5, 12.10.2010)


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю