Вопросы и предложение


ОТПРАВЬ ОНЛАЙН ОТЧЕТ
 

 

 

Для новых желающих присоединиться

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    Международные организации, членом которых является Палата

 

О членстве  в  профессиональные организации Палаты Аудиторов

Азербайджанской Республики  со  дня   создания по  сей  день

(нынешнее положение)

 

 

 

Май 2003-го года  - Федерация бухгалтеров и  аудиторов Европы  (EFAA); Апрель 2007-го года
  - Евразийский Совет  Сертифицированных  Бухгалтеров и  Аудиторов  (ЕССБА)
Ноябрь  2008-го года
 – Международная  Федерация бухгалтеров  (IFAC)        .


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəОПРОС

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

ФОРУМ

Как вы считаете, есть ли необходимость в проведении круглых столов, семинаров, обсуждений, которые организовываются со стороны Палаты Аудиторов?

 

Да есть

Нет необходимости

В определенной степени

Не знаю