Təşkilati-hüquqi forma
Dövr
VÖEN
Rəyin nömrəsi
Təsərrüfat subyektinin adı VÖEN-i Göstərilmiş xidmətin növü Audit rəyi verən auditor təşkilatının (sərbəst auditor) adı Audit rəyinin nəticəsi Auditor rəyinin verilmə tarixi Rəyin nömrəsi