aaaaAAAAA http://audit.gov.az/Az/subject/ Təşkilati-hüquqi forma 22
Dövr
VÖEN
Rəyin nömrəsi
Təsərrüfat subyektinin adı VÖEN-i Göstərilmiş xidmətin növü Audit rəyi verən auditor təşkilatının (sərbəst auditor) adı Audit rəyinin nəticəsi Auditor rəyinin verilmə tarixi Rəyin nömrəsi