Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası Şurasının 2020-ci il 25 sentyabr tarixində keçirilmiş iclasında “Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair Təlimat”ın layihəsinin müzakirəsi edilmişdir.

Qəbul edilmiş qərara əsasən həmin təlimatın 1 ay müddətinə ictimai müzakirəyə çıxarılması məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir. Təlimatın layihəsini buradan yükləyə bilərsiniz: 

Auditor fəaliyyətində haqsız rəqabət hallarına qarşı mübarizəyə dair TƏLİMAT