Sərbəst auditor Yaşar Abbasovun rəyi

Sərbəst auditor Yaşar Abbasovun rəyi  ( 19.06.2020-ci il Respublika qəzeti http://www.respublica-news.az/images/pdf/2020.06.19.pdf )