"Azərbeynəlxalqauditxidməti" MMC-nin direktor-auditoru Misir Əhmədovun rəyi

"Azərbeynəlxalqauditxidməti" MMC-nin direktor-auditoru Misir Əhmədovun rəyi ( 19 may 2020-ci il http://www.respublica-news.az/images/pdf/2020.05.19.pdf )