Şura qərarları 2020-ci il

 

> № 320/1, 20.05.2020 2019-cu ilin nəticələri üzrə auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinq səviyyəsinin müəyyən edilməsi barədə

> № 320/2, 20.05.2020 “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun auditorlar tərəfindən tətbiqinə dair metodik materiallar Toplusu”nun (2010-2020-ci illər) layihəsinin müzakirəsi barədə

> № 320/3, 20.05.2020 2020-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kurslarının tədris proqramının və qrafikinin layihəsinin hazırlanması barədə

> № 320/4, 20.05.2020  Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Qanun layihələri barədə


> № 319/1, 24.04.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci ilin I rübü üzrə  fəaliyyətinin yekununa dair hesabat barədə

> № 319/2, 24.04.2020  Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2020-ci il üzrə iş planında dəyişikliklər edilməsi barədə

> № 319/3, 24.04.2020  Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası Şurasının 2019-cu il 28 dekabr tarixli 316/6 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri”nə güzəştin tətbiqi barədə


> № 318/1, 17.03.2020 Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2019-cu il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair hesabat barədə

> № 318/2, 17.03.2020 Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları tərəfindən 2019-cu il üzrə auditor xidməti göstərilməsinə dair hesabat barədə

> № 318/3, 17.03.2020 Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş Kiçik və orta müəssisələrin auditində Beynəlxalq Audit Standartlarının  tətbiqinə dair təlimatın 2018-ci il versiyasının I və II cildlərinin tətbiqi barədə

> № 318/4, 17.03.2020 Auditorlar Palatasının Şurası yanında komitələrin  və komissiyanın   hesabatlarının, 2020-ci il üzrə iş planlarının və tərkiblərinin təsdiq edilməsi barədə


> № 317/1, 21.02.2020   Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən 2019-cu il üzrə üzvlük haqqının ödənişi vəziyyəti barədə

Qalareya