Şura qərarları 2012-ci il

> № 238/4, 18.12.2012 - “Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasında informasiya azadlığı ilə bağlı daxili icraat haqqında” Qaydalar barədə

> № 236/2, 16.11.2012 - Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının 2012-ci ilin I yarımilliyi üzrə təqdim edilmiş hesabatlarına dair icmal barədə

> № 236/4, 16.11.2012 - Auditorlar Palatasının üzv olduğu beynəlxalq peşəkar qurumlarla müvafiq işlərin aparılması haqqında

> № 236/6, 16.11.2012 - Auditə dair kitabların, dərs vəsaitlərinin, məlumat və təbliğat xarakterli materialların nəşri barədə

> № 236/7, 16.11.2012 - Auditorlar Palatasının 2012-2014-cü il üzrə iş planında dəyişiklik edilməsi barədə

> № 235/1, 30.10.2012 - Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üzrə Əsasnamə”yə dəyişiklik edilməsi barədə

> № 235/2, 30.10.2012 - Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətə dair iş planının təsdiq edilməsi barədə

> № 234/1, 05.10.2012 - Auditor xidmətinin inkişaf konsepsiyasının (2012-2020-ci illər) layihəsinin hazırlanması barədə

> № 234/3, 05.10.2012 - Auditorlar Palatası Şurasının “Azərbaycan Respublikasının ərazisində göstərilən auditor xidmətlərinin dəyərinin tövsiyə olunan minimum hədləri barədə” 2005-ci il 23 dekabr tarixli 159/5 saylı (2009-cu il 26 yanvar tarixli 197/6 saylı qərarı ilə əlavə və dəyişikliklər edilmiş) qərarının icra vəziyyətinin araşdırılması haqqında

> № 234/4, 05.10.2012 - “Açıq Hökümətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Faliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının İş Planlarının (2012-2013-cü və 2012-2015-ci illər)” təsdiq edilməsi barədə

> № 234/5, 05.10.2012 - Auditə dair reklam xarakterli materialların KİV-ə yerləşdirilməsi barədə

> № 234/6, 05.10.2012 - “Auditorların Peşə Etikası Komitəsi haqqında” Əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə

> № 234/7, 05.10.2012 - Auditorların Peşə Etikası Komitəsinin tərkibinin təsdiq edilməsi barədə

> № 233/5, 17.07.2012 - “Sərbəst auditorların gündəliklərinə dair hesabatlarının elektronqaydada hazırlanması, göndərilməsi, təqdim edilməsi və işlənilməsihaqqında” Təlimat barədə 

> № 233/6, 17.07.2012 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvüolan auditor təşkilatları və sərbəst auditorlar tərəfindən 2012-ci ilüzrə Palataya üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyətinin təhlili barədə

> № 232/1, 05.06.2012 - Auditor xidmətinin aktual problemləri üzrə keçirilmiş sosioloji sorğunun nəticələrinin təhlili və hazırlanmış tövsiyələr barədə

> № 232/2, 05.06.2012 - Auditorlar Palatasının 2011-ci ilin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrinə dair hesabatı və auditin aparılması barədə

> № 232/4, 05.06.2012 - “Auditor təşkilatlarının və sərbəst auditorların reytinqsəviyyəsinin müəyyən edilməsi haqqında” Qayda barədə

> № 232/5, 05.06.2012 - Auditorlar Palatasının 2012-ci il üzrə auditorların ixtisasartırma kursunun tədris proqramı və qrafiki barədə

> № 231/2, 25.04.2012 - Sərbəst auditorların 2012-ci ilin I rübü üzrə gündəliklərinə dair hesabat barədə

> № 231/3, 25.04.2012 - Auditorlar Palatasının fəaliyyətini əks etdirən internet səhifəsinin vəziyyəti barədə

> № 231/4, 25.04.2012 - IFAC-ın Peşə Etikası Məcəlləsinin tərcüməsi, redaktəsi və nəşri barədə

> № 231/5, 25.04.2012 - “Şəffaflığın artırılmasında beynəlxalq maliyyə hesabatları və audit standartlarının tətbiqi problemləri” kitabının paylanması barədə

 

> № 230/1, 09.04.2012 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 2011-ci il üzrə fəaliyyətinin yekunlarına dair


> № 230/2, 09.04.2012 - Auditorlar Palatasının Keyfiyyətə nəzarət Komitəsinin müfəttişlərinin təyin edilməsi barədə


> № 230/3, 09.04.2012 - “2011-ci il ərzində bəzi sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətlərinin və aparılan auditlərin keyfiyyətinin yoxlanılması barədə” Hesabat haqqında


> № 230/4, 09.04.2012 - Auditorlar Palatasının üzvləri tərəfindən üzvlük haqqının ödənilməsi vəziyyəti barədə
 

> № 228/2, 29.02.2012 - İFAC-ın Beynəlxalq Təhsil Standartlarının tərcüməsi, redaktəsi və nəşri barədə


> № 228/3, 29.02.2012 - Kiçik və orta müəssisələr üçün Keyfiyyətə Nəzarət üzrə Kitabçasının redaktəsi və nəşri barədə


> № 228/4, 29.02.2012 - İFAC-ın Beynəlxalq Audit Standartlarının tərcüməsi, redaktəsi və nəşri barədə


> № 227/1, 31.01.2012 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının “Auditor xidmətinin keyfiyyətinə nəzarətin həyata keçirilməsi üzrə 2012-ci il üçün iş planının tərtibi və təsdiqi” barədə

> № 227/3, 31.01.2012 - Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvü olan auditorların 2011-ci ildə keçirilən ixtisasartırma kurslarında iştiraklarının nəticələri barədə