PALATANIN İDARƏLƏRİ VƏ ŞÖBƏLƏRİ

Şəxsin şəkli

                                   İdarənin və ya şöbənin adı                                                                                  

Əsasnaməsi

Hüquqi təminat idarəsi

Abbasov Maarif Qurban oğlu    

ƏSASNAMƏ

Auditin təşkili, hesabatlılıq və
informasiya idarəsi

 

Cavadov Vasif Tofiq oğlu

ƏSASNAMƏ
İctimaiyyətlə əlaqə və informasiya şöbəsi

 Hüseynova Məhluqə Akif qızı
 

Rəqəmsal transformasiya və innovasiyaların tətbiqi idarəsi  

Əhmədov Qoşqar İlkin oğlu

ƏSASNAMƏ

Behbudova Elmira Yaşar qızı

Kadr hazırlığı şöbəsi

    
ƏSASNAMƏ

Maliyyə təminatı və xarici əlaqələr idarəsi

 
Rəhimov Vəli Rəhim oğlu   

ƏSASNAMƏ


Xarici əlaqələr və beynəlxalq təşkilatlarla iş şöbəsi

Kamalova Fatma Ramazan qızı 

 

 

Təşkilati-texniki təminat şöbəsi 

İsmayılov Nazim Məmməd oğlu