Questions and offer


SEND ONLINE REPORT
 

 

 

For those who want to join now

ARCHİVES    Quality control committee

Quality control committee


> STATUE of Quality Control Committee of the Chamber of Auditors of the Republic
   of Azerbaijan
 (No. 210/2, 05.08.2010)

> 
On establishment of Quality Control Committee of the Chamber of Auditors

   (No. 210/2, 05.08.2010)

Regulations on auditing service quality control in Azerbaijan Republic
   (No. 190/2, 04.02.2008)

> Control questionnaires on quality control of audit service
  


Notification No. 01 on verification of an independent auditor’s activity
   (auditing organisation) (No. 212/5, 12.10.2010)
 

On appointment of auditors of Quality Control Committee of the Chamber
   of Auditors (No. 230/2, 09.04.2012)

Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin
   keyfiyyətinə nəzarətə dair İş planının təsdiq edilməsi barədə (№ 235/2, 30.10.2012)

>
 Azərbaycan Respublikasında 2013-cü il ərzində keçiriləcək auditor xidmətinin
   keyfiyyətinə nəzarətə dair İş Planı (№ 235/2, 30.10.2012)

> 
On development and approval of 2012 work plan of the Chamber of Auditors
   of Azerbaijan Republic for auditing service quality control (
No. 227/1, 31.01.2012)


PLAN on verification of quality of audits conducted by auditing organisations and
   independent auditors in 2012 
(No. 227/1, 31.01.2012)


On the approval of  the «Regulation on the composition of exemplary reporting form
   on the inspection of Audit Organizations  and the activities of independent auditors,
   compliance of  the quality of  audits carried out by them  with the auditing standards
   and with the existing legislative acts» (No. 211/3, 26.10.2010)

> On the composition of exemplary reporting form on the inspection of Audit
   Organizations and the activities of independent auditors, compliance
   of  the quality of  audits carried out by them  with the auditing standards
   and with the existing legislative acts» REGULATION (
No. 211/3, 26.10.2010)


Yuxarı

 

Təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinin nəzərinəSorğu

1. Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz?
2. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi?
3. Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz?

Poll

Do you need round tables, seminars, discussions arranged by the Chamber of Auditors?

 

Yes

No need

To some extent

Don’t know